Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh
19/02/2021

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Báo cáo kết quả số 185/BC-VSH-TCKT ngày 8/2/2021 của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (mã chứng khoán: VSH – niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã phân phối 30.000.000 cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 321/GCN-UBCK ngày 18/12/2020 (đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác