Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Kosy
05/02/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Báo cáo kết quả số 02/2021/BC-KOS ngày 04/02/2021 của CTCP Kosy (Mã chứng khoán: KOS – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phân phối 56.093.867 cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 295/GCN-UBCK ngày 08/12/2020 (đạt tỷ lệ 97,32% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác