Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
01/02/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 06/HĐQT-2021 ngày 21/01/2021 của CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (Mã CK: QST). Theo đó, QST đã chào bán 1.620.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác