Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của CTCP Bamboo Capital
25/01/2022

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo báo cáo số 14/2022/BC-BCG ngày 20/1/2022 của CTCP Bamboo Capital (Mã cổ phiếu: BCG – niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 5.000.000 trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu).

UBCKNN

Các tin khác