Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CTCP Thương nghiệp Cà Mau ra công chúng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam
23/06/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CTCP Thương nghiệp Cà Mau ra công chúng (Mã cổ phiếu: CMV – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) theo Báo cáo kết quả số 3949/DVN-KH ngày 15/6/2022 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (Tổng Công ty). Theo đó, Tổng Công ty đã phân phối 0 cổ phiếu theo nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chung số 40/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 08/3/2022.

UBCKNN

Các tin khác