Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
23/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 2020/2020/BC-SeABank ngày 22/12/2020 thay thế cho báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 1686/2020/BC-SeABank ngày 22/10/2020 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank). Theo đó, số lượng cổ phiếu SeABank đã phát hành thành công là 140.678.208 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác