Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn MASAN
13/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 1) theo báo cáo ngày 05/11/2020 của CTCP Tập đoàn MASAN (mã CK: MSN, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp, Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phân phối 16.000.000 trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng /trái phiếu).

UBCKNN

Các tin khác