Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Nước – Môi trường Bình Dương
05/11/2020

Ngày 29/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 1184/CPN.MT-KH ngày 28/10/2020 của CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (mã chứng khoán: BWE; niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, CTCP Nước – Môi trường Bình Dương đã thực hiện phân phối 37.500.000 cổ phiếu (tương ứng 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác