Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Dược Lâm Đồng
07/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 426/LDP ngày 23/9/2020 của CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) (Mã CK: LDP). Theo đó, LDP đã chào bán 4.873.209 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (chiếm 87,66% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác