Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của Ngân hàng TMCP Phương Đông
17/12/2013

Ngày 13/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ số 151/2013/CV-HĐQT ngày 7/12/2013 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông mua lại thành công là 10.241.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác