Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
04/12/2013

  Ngày 3/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 2/12/2013 của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc. Theo Báo cáo, CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đã phát hành thành công 2.800.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

(UBCKNN)

Các tin khác