Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho CtyCP SOMECO Sông Đà
03/12/2013

        

  Ngày 03/12/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 68/GCN-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần SOMECO Sông Đà đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần SOMECO Sông Đà được đăng ký phát hành để hoán đổi cổ phiếu của CtyCP SOMECO Hòa Bình theo nội dung như sau:

  Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 735.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng.

  Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 7.350.000.000 đồng (Bảy tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng).

  Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

       Công ty Cổ phần SOMECO Sông Đà có vốn điều lệ 70 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại Tầng 15, Khu B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

        Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác