Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CTCP Vật liệu Xây dựng và chất đốt Đồng Nai ra công chúng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
31/08/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 1144/PLX-HĐQT ngày 18/8/2020 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Theo báo cáo, đợt bán đấu giá cổ phiếu do Petrolimex nắm giữ tại CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai không có nhà đầu tư đăng ký đặt mua.

UBCKNN

Các tin khác