Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN thông báo nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Phát hành Sách Thái Nguyên
07/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Phát hành Sách Thái Nguyên (Mã CK: STH tại Upcom). Theo Báo cáo kết quả chào bán số 08/2020/BCKQCB-STH ngày 28/9/2020, số lượng cổ phiếu Công ty phát hành thành công là 13.000.000 cổ phiếu.  

UBCKNN

Các tin khác