Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hapaco
16/12/2013

  Ngày 12/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo Công văn số 193/CV-HAP ngày 4/12/2013 của CTCP Tập đoàn Hapaco (Mã CK: HAP). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông hiện hữu là 4.184.861 cổ phiếu.

Các tin khác