Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Pymepharco
12/12/2013

  Ngày 10/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Pymepharco. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Pymepharco chào bán ra công chúng thành công là 8.920.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác