Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quân Đội
09/12/2013

  Ngày 5/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã CK: MBB) theo Công văn số 1178/BC-MB-HĐQT ngày 4/12/2013. Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối thành công là 63.125.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số lượng cổ phiếu được phép phát hành.

(UBCKNN)

Các tin khác