Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF
22/05/2014

  Ngày 20/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng ngày 19/5/2014 theo Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu số 23/GCN-UBCK ngày 21/3/2014 của CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF. Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối là 26.000.000 cổ phiếu trong đó:

  - 1.414.900 cổ phiếu phân phối cho 275 cổ đông hiện hữu;

  - 24.585.100 cổ phiếu phân phối cho 10 đối tượng khác.

(UBCKNN)

Các tin khác