Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Bất động sản Netland
04/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 125/2020/CV/NRC ngày 27/10/2020 của CTCP Bất động sản Netland (Mã CK: NRC). Theo đó, NRC đã phát hành 1.379.873 cổ phiếu để trả cổ tức (chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành).

UBCKNN

Các tin khác