Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Điện Gia Lai
16/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 387/2020/BCKQPH-GEC ngày 02/10/2020 của CTCP Điện Gia Lai (mã chứng khoán GEG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 16.310.592 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác