Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Xi măng Vicem Hoàng Mai
15/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 3230/BC-XMHM ngày 02/10/2020 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (Mã CK: HOM). Theo đó, HOM đã phát hành 2.769.131 cổ phiếu để trả cổ tức (chiếm 99,99 % tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành).

UBCKNN

Các tin khác