Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn
18/06/2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (MCK: GMC) theo Công văn số 125/TGĐ-CT ngày 10/6/2014. Theo đó, GMC đã phát hành 1.057.899 cổ phiếu để trả cổ tức.

(UBCKNN)

Các tin khác