Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai Tỉnh An Giang
10/12/2013

Ngày 3/12/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 02/ASM-PTC/2013 ngày 2/12/2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai Tỉnh An Giang. Theo Báo cáo, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai Tỉnh An Giang đã phát hành 7.947.238 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác