Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
14/09/2021

Ngày 09/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo kết quả số 105/BC-GIL ngày 27/8/2021 của CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Mã cổ phiếu: GIL – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 7.200.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác