Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
27/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 07/2021/BC-AMV ngày 20/01/2021 của CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (Mã CK: AMV). Theo đó, AMV đã phát hành 15.184.771 cổ phiếu để trả cổ tức (chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành).

UBCKNN

Các tin khác