Skip to content
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần
30/08/2021

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 2408/2021/TB-VINGROUP ngày 24/8/2021 của Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần (Mã cổ phiếu: VIC – niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 422.784.201 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác