Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty Cổ phần Địa ốc 11
28/10/2013

  

Ngày 18/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 42/BC-D11-KH ngày 15/10/2013 của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11). Theo đó, kết quả phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 727.999 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 727.982 cổ phiếu;

- Số cổ đông được phân phối: 165 cổ đông.

(UBCKNN)

Các tin khác