Skip to content
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Khang Minh Group
26/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 6/2021/KM-BC ngày 6/2021/KM-BC ngày 21/10/2021 của CTCP Khang Minh Group (HNX: GKM). Theo đó, GMK đã phát hành 1.488.337 cổ phiếu để trả cổ tức (chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành).

UBCKNN

Các tin khác