Skip to content
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Vận tải dầu Phương Đông Việt
23/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 291/PDV-TCKT ngày 16/7/2021 của CTCP Vận tải dầu Phương Đông Việt (Mã chứng khoán: PDV tại UPCOM). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty phân phối là 1.609.986 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác