Skip to content
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Tập đoàn Hòa Phát
10/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo kết quả phát hành số 02/BC-HP ngày 04/06/2021 của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã cổ phiếu: HPG – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 1.159.640.047 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác