Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
22/06/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 169/BC-TICCO ngày 7/6/2022 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã cổ phiếu THG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành 3.992.587 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác