Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 của CTCP Tập đoàn Cienco 4
22/03/2021

Ngày 15/03/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 của CTCP Tập đoàn Cienco 4 (mã CK: C4G tại Upcom). Theo báo cáo kết quả phát hành số 1426/BC-TĐ ngày 15/03/2021, số lượng cổ phiếu Công ty phát hành thành công là 5.999.914 cổ phiếu

UBCKNN

Các tin khác