Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
26/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 802/HĐQT-NHCT2.1 ngày 21/07/2021 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (mã cổ phiếu: CTG – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Ngân hàng đã thực hiên phân phối 1.082.346.053 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác