Skip to content
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
06/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 134/BC-CTMTĐT ngày 24/8/2021 của CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (mã chứng khoán: MQNN- Upcom). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty phân phối là 649.533 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác