Skip to content
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
18/10/2021

UBCKNN thông báo nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 1903/2021/CV-EMS ngày 15/10/2021 của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP (UPCOM: EMS). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty đã phát hành là 1.499.747 cổ phiếu (chiếm 99,98% số lượng cổ phiếu đã đăng ký).

UBCKNN

Các tin khác