Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
20/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 935/2021/CV-HDBank ngày 13/09/2021 của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Mã cổ phiếu: HDB – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Ngân hàng đã thực hiện phân phối 398.441.824 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác