Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Xuất nhập khẩu Hàng Không
30/09/2020

Ngày 23/9/2020, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 52/2020/NHA-BC ngày 21/9/2020 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (Tổng công ty/Mã CK: NHA). Theo đó, NHA đã phát hành 400.000 cổ phiếu (chiếm 100% số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành) thưởng cho người lao động.

UBCKNN

Các tin khác