Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex
07/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kết quả số 01/CV-SAV ngày 26/5/2021 của CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (Mã cổ phiếu: SAV – niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 1.420.112 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác