Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công
04/06/2021

Ngày 31/05/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 77/CV-TCG-O.LG ngày 28/05/2021 của CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (mã cổ phiếu TCM, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành 9.292.459 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác