Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Xuất nhâp khẩu Hàng Không
03/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu số 2885/XNK ngày 27/10/2020 của CTCP Xuất nhâp khẩu Hàng Không (Công ty/Mã CK: ARM). Theo đó, ARM đã phát hành 518.543 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 99,99% số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành) cho cổ đông hiện hữu.

UBCKNN

  

Các tin khác