Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Dược phẩm Imexpharm
16/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty Báo cáo số 503/IMP ngày 7/10/2020 của CTCP Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán: IMP, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành 2.469.300 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác