Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội
07/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 134/2020/CV-HAPCO ngày 29/9/2020 của CTCP In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội (Mã CK: TPH). Theo đó, TPH đã phát hành 80.000 cổ phiếu cho người lao động trong công ty (chiếm 100% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành).

UBCKNN

Các tin khác