Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của CTCP Kinh Đô
09/05/2014

  Ngày 7/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) của CTCP Kinh Đô (Mã CK: KDC), theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 107/CV - KDC ngày 5/5/2014. Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối cho CBCNV là 6.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành.

(UBCKNN)

Các tin khác