Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú
12/11/2013

  

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 529/BC-NTP ngày 4/11/2013 của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (Mã CK: TPP, niêm yết tại HNX), theo đó kết quả chào bán cổ phiếu của Công ty như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 100.000 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 100.000 cổ phiếu;

- Số người lao động được phân phối: 170 người.

(UBCKNN)

Các tin khác