Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Dược Hà Tĩnh
14/10/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Dược Hà Tĩnh (Mã CK: HDP tại Upcom). Theo Báo cáo kết quả phát hành số 111/DHT-2021 ngày 05/10/2021, số lượng cổ phiếu Công ty phát hành thành công là 450.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác