Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ
01/10/2021

Ngày 27/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (mã CK: HTG tại Upcom). Theo báo cáo kết quả phát hành số 747/CV-HT ngày 22/09/2021, số lượng cổ phiếu Công ty phát hành thành công là 1.125.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác