Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Chế biến gỗ Đức Thành
22/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 67-21/BC-ĐT ngày 09/07/2021 của CTCP Chế biến gỗ Đức Thành (mã cổ phiếu GDT, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã được phân phối 843.390 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác