Skip to content
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu
14/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo báo cáo số 359/CV-PTN ngày 30/08/2021 của CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã cổ phiếu: HDC – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty là 3.325.790 cổ phiếu

UBCKNN

Các tin khác