Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của CTCP Tập đoàn Hoa Sen
29/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 09/BC/HĐQT/2020 ngày 19/10/2020 của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã CK: HSG – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã mua lại 40.000 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác