Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Hàng không Vietjet
06/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 24-21/VJC-CBTT ngày 27/04/2021 của CTCP Hàng không Vietjet (mã cổ phiếu: VJC – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu quỹ công ty đã bán là 17.772.740 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác